żywienie i usługi gastronomiczne

Żywienie i usługi gastronomiczne

 Technikum w Kowalewie Pomorskim

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KIERUNEK OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ PAŁAC ROMANTYCZNY W TURZNIE
ORAZ POLECANY PRZEZ OSADĘ KARBÓWKO W ELGISZEWIE

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia jakość żywności, sporządza potrawy i napoje, organizuje produkcję gastronomiczną, planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

Kwalifikacja TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów.
Kwalifikacja TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania; 2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3) planowania i oceny żywienia; 4) organizowania produkcji gastronomicznej; 5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

PRACA DLA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:Organizacje ochrony konsumenta oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania, hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie, jako menadżer gastronomii w obiektach hotelowych, w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, własna działalność gospodarcza w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.