Zasady rekrutacji

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021 DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM