Zasady rekrutacji

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020 DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE POMORSKIM 

KRYTERIA REKRUTACJI:
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki oraz z dwóch przedmiotów wskazanych przez ucznia
wyniki egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego
szczególne osiągnięcia ucznia
ukończenie szkoły z wyróżnieniem
aktywność społeczna

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty, które należy złożyć do 17 czerwca 2019r.:
wniosek o przyjęcie do szkoły,
trzy czytelnie podpisane zdjęcia,

Dokumenty, które należy złożyć do 25 czerwca 2019r.:
świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły ponadpodstawowej,
zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu.

Kandydat do Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim może uzyskać maks. 200 punktów.

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • punkty za świadectwo
 • ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
 • ocena z matematyki (za ocenę celującą)
 • ocena z I przedmiotu – wybranego przez ucznia (za ocenę celującą) 
 • ocena z II przedmiotu – wybranego przez ucznia (za ocenę celującą)
 • szczególne osiągnięcia 
 • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
 • aktywność społeczna
 • punkty za egzamin ósmoklasisty
 • wynik z języka polskiego 
 • wynik z matematyki
 • wynik z języka obcego nowożytnego

maksymalna liczba punktów

 • 100 pkt
 • 18 pkt 
 • 18 pkt 
 • 18 pkt 

 • 18 pkt 

 • 18 pkt 
 • 7 pkt 
 • 3 pkt 
 • 100 pkt 
 • 100% x 0,35 = 35 pkt 
 • 100% x 0,35 = 35 pkt 
 • 100% x 0,3 = 30 pkt

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 • punkty za świadectwo
 • ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
 • ocena z matematyki (za ocenę celującą)
 • ocena z I przedmiotu – wybranego przez ucznia (za ocenę celującą)
 • ocena z II przedmiotu – wybranego przez ucznia (za ocenę celującą)
 • szczególne osiągnięcia
 • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna
 • punkty za egzamin gimnazjalny
 • wynik z języka polskiego
 • wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • wynik z matematyki
 • wyniki z przedmiotów przyrodniczych
 • wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 • wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

maksymalna liczba punktów

 • 100 pkt
 • 18 pkt
 • 18 pkt
 • 18 pkt

 • 18 pkt

 • 18 pkt
 • 7 pkt
 • 3 pkt
 • 100 pkt
 • 100% x 0,2 = 20 pkt
 • 100% x 0,2 = 20 pkt
 • 100% x 0,2 = 20 pkt
 • 100% x 0,2 = 20 pkt
 • 100% x 0,2 = 20 pkt
 • nie przelicza się

Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – 18 pkt., 2) bardzo dobrym – 17 pkt., 3) dobrym – 14 pkt., 4) dostatecznym – 8 pkt., 5) dopuszczającym – 2 pkt.

Zespół szkół w Kowalewie 2018 © Wszystkie prawa zastrzeżone.