Ważne terminy

Ważne terminy

s Kowalewo Pomorskie, dnia 1.09.2019 r.

 

Terminy spotkań z rodzicami na rok szkolny 2019/2020

Lp.lp                                                                       lp.

data

godzina

Rodzaj spotkania

Uwagi organizacyjne

1.       

10.09.2019 r.

17:00

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I

Zebranie organizacyjno-informacyjne z dyrekcją szkoły i z wychowawcą

2.       

17.09.2019 r

17:00

Zebranie z rodzicami uczniów kl. II-IV

Zebranie organizacyjno-informacyjne z dyrekcją szkoły i z wychowawcą

3.       

22.10.2019 r

16:00-17:00

dyżur nauczycieli

Informacja o wynikach dydaktyczno- wychowawczych

4.       

19.11.2019 r.

17:00

Zebranie z rodzicami klas I-IV

Informacja o bieżących osiągnięciach uczniów i pracy szkoły.  Przekazanie informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

za I sem. w kl. I -IV

 

5.       

19.12.2019 r.

16:00-17:00

dyżur nauczycieli

Informacja o wynikach dydaktyczno- wychowawczych

6.       

11.02. 2020 r.

17:00

 

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV

 

Informacja o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, informacja dotycząca procedur maturalnych.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III

7.       

17.03.2020 r.

17:00

Zebranie z rodzicami uczniów klas IV

Informacja o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów

kl. IV. Przekazanie informacji

o proponowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania

8.       

28.04.2020 r

16:00-17:00

dyżur nauczycieli

Informacja o wynikach dydaktyczno- wychowawczych

9.       

26.05.2020 r.

17:00

Zebranie z rodzicami uczniów klas I – III

Informacja o proponowanych ocenach rocznych i ocenie

 z zachowania klasy I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE DATY:

 

Informacja o zagrożeniach kl. IV: do 18.11.2019 r.

Wystawianie ocen semestralnych kl. IV: do 18.12.2019 r.

Koniec I sem. klas IV: 20.12.2019 r.

 

 

Informacja o proponowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania kl. IV: do 17.03.2020 r.

Wystawianie ocen rocznych kl. IV: do 17.04.2020 r.

Koniec roku szkolnego kl. IV: 24.04.2020 r.

 

Informacja o zagrożeniach kl. I-III: do 19.12.2019 r.

Wystawianie ocen semestralnych dla kl. I-III: 20.01.2020 r.

Koniec I sem. kl.I-III: 24.01.2020 r.

 

 

Informacja o proponowanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania kl. I-III: do 25.05.2020 r.

Wystawianie ocen rocznych kl. I-III: do 22.06.2020 r.

Koniec roku szkolnego kl. I – III :26.06.2020 r.