Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok 2019/2020

 

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postepowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkołyod 13 maja 2019 r.do 17 czerwca 2019 r.do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz świadectwo ukończenia oraz zaświadczenie o wynikach egzaminuod 21 czerwca 2019 r.do 25 czerwca 2019 r.do godziny 15:00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów o przyjęcie do klasy pierwszejdo 10 lipca 2019 r.
 4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych11 lipca 2019 godz 12:00
 5.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do 10 lipca 2019 r.do godz. 15:00

 6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo  kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku), zaświadczenia lekarskiegood 11 lipca 2019 r.do 15 lipca 2019 r.do godz 15:00
 7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 lipca 2019 r.

do godz 12:00

Adres Szkoły

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim

ul. Świętego Mikołaja 6,

87-410 Kowalewo Pomorskie

Godziny Przyjęć

Sekretariat jest czynny:

PN. – CZW. – PT.  7:00 – 15:00

WT.  7:00 – 17:00            ŚR. 7:00 – 16:00

Dyrektor Szkoły przyjmuje:

WT.  8:00 – 10:00        ŚR.  15:00 – 16:00

Pedagog i Psycholog szkolny:

WT.  10:00 – 15:00        ŚR.  10:00 – 14:30

PT. 8:30 – 11:00

Zespół szkół w Kowalewie 2018 © Wszystkie prawa zastrzeżone.