Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski

 Samorząd uczniowski w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim