Organizacja pracy zdalnej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W okresie czasowego ograniczenia pracy naszej Szkoły, możecie kontaktować się z pedagogiem  szkolnym za pośrednictwem e-dziennika, e-maila lub telefonicznie.
 
 
Telefon:  661 284 317 (poniedziałek – piątek,  godz. 11.00 – 14.00)
 
Z pozdrowieniami, Ewa Szewczyk
 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

MEN określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania oraz klasyfikowania uczniów. Według aktualnych założeń nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Informuję, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość i będą realizowane głównie poprzez e-dziennik, a także platformę G Suite.

Wszyscy uczniowie otrzymali już od wychowawców instrukcję logowania się na platformę. Nauczyciele będą umieszczać na niej materiały i instrukcje umożliwiające zrozumienie nowych treści nauczania w ramach dotychczasowego planu lekcji.

Obowiązkiem ucznia będzie  podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zapewniam Państwa, iż dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od systemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie. Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała zbyt długiego korzystania z komputera.

Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez dziennik elektroniczny.

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.

Szczegółowe informacje będziemy umieszczać poprzez dziennik elektroniczny, w przypadku pytań zapraszam  do kontaktu mailowego dyrektor@zskowalewo.golub-dobrzyn.com.pl oraz telefonicznego: 56 6841503.

Postaram się odpowiedzieć  na wszystkie nurtujące Państwa pytania, dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole.

Z poważaniem

Bogdan Oskwarek

Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

 

 
 
 
 
 
 
 

Drodzy uczniowie!

Dyrekcja i nauczyciele proszą o codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego i na platformę G Suite, nauczyciele będą zamieszczali dla Was materiały do nauki oraz zadania do wykonania.

 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo ! Drodzy Rodzice!

 

W związku z podjętą decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego informuję, że Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim od jutra tj. 12 marca na okres dwóch tygodni zostaje zamknięty!

W załączeniu przekazuję link do szczegółowej informacji na temat zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Informacja dla uczniów:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9400

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych:

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR3zJ9uwRyAXLv5cvBjdDXBsPvlWC9cRzgccyqDKRbAlgUE6Av0hcFMdGhE

 

 

z wyrazami szacunku

 

Bogdan Oskwarek

Dyrektor Zespołu Szkół

w Kowalewie Pomorskim

Udostępnij post

Przeczytaj również

Aktualności

Szanowni Państwo   Miło mi zaprezentować Państwu ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim na rok szkolny 2020/2021. Zachęcam Państwa do zapoznania się z prezentacją,

Aktualności

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązańw okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

Adres Szkoły

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim

ul. Świętego Mikołaja 6,

87-410 Kowalewo Pomorskie

Godziny Przyjęć

Sekretariat jest czynny:

Pn. – Pt.                7:00 – 15:00

Dyrektor Szkoły przyjmuje:

Wt.  8:00 – 10:00        Śr.  15:00 – 16:00

Pedagog szkolny:

Telefon:  661 284 317
 
 
 
 
(poniedziałek – piątek, godz. 11.00 – 14.00)

 

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim 2020 © Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content