Erasmus + 2020 – 2022

            25 stycznia 2022 r. Narodowa Agencja programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu o przyznanie akredytacji w Akcji 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
    Miło nam poinformować, że nasz wniosek uzyskał aprobatę ekspertów programu i w związku z tym przyznano nam Akredytację aż do 2027 r. Oznacza to, że nasza szkoła będzie mogła przystępować corocznie do uproszczonej procedury wnioskowania o przyznanie dofinansowania na zagraniczne praktyki dla uczniów, jak również zagraniczne szkolenia dla nauczycieli zawodu. Bardzo się cieszymy, że nasz wniosek został pozytywnie oceniony i znalazł się na 30. pozycji wśród 300. złożonych wniosków.

 

  Od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r. w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
    realizujemy projekt Erasmus+ VET KA120  pt. „Młody praktyk w Europie=Sukces
    w zawodzie”. Na ten cel otrzymaliśmy od Narodowej Agencji programu Erasmus+
    dofinansowanie w wysokości 145 882 EUR. Projekt skierowany jest do 55 uczniów
        Zespołu Szkół, którzy dzięki niemu odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe
                                                        w Hiszpanii.
          Pierwsza grupa wyjedzie we wrześniu 2021 r., a druga grupa we wrześniu 2022 r.
                                          Wszystkich chętnych zapraszamy!

  Wyniki rekrutacji do projektu Erasmus+

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

v Dyrektor Zespołu Szkół Bogdan Oskwarek

v Pedagog szkolny Ewa Szewczyk

v Koordynator projektu Agnieszka Szymańska

 

v Wychowawcy: Aleksandra Mirecka, Iwona Kamper, Tomasz Wroński, Krzysztof Zaniewski

 

informuje o zakwalifikowaniu się do projektu Erasmus+ następujących uczniów:

 

Pozostałe osoby ubiegające się o udział w projekcie umieszczone są na liście rezerwowej.

Dodatkowe informacje o projekcie Erasmus+ realizowanych w Zespole Szkół można znaleźć na blogu projektu:

 https://zskowalewoerasmus.wordpress.com/