Erasmus + 2020 – 2022

  Od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r. w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
    realizujemy projekt Erasmus+ VET KA120  pt. „Młody praktyk w Europie=Sukces
    w zawodzie”. Na ten cel otrzymaliśmy od Narodowej Agencji programu Erasmus+
    dofinansowanie w wysokości 145 882 EUR. Projekt skierowany jest do 55 uczniów
        Zespołu Szkół, którzy dzięki niemu odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe
                                                        w Hiszpanii.
          Pierwsza grupa wyjedzie we wrześniu 2021 r., a druga grupa we wrześniu 2022 r.
                                          Wszystkich chętnych zapraszamy!

  Wyniki rekrutacji do projektu Erasmus+

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

v Dyrektor Zespołu Szkół Bogdan Oskwarek

v Pedagog szkolny Ewa Szewczyk

v Koordynator projektu Agnieszka Szymańska

 

v Wychowawcy: Aleksandra Mirecka, Iwona Kamper, Tomasz Wroński, Krzysztof Zaniewski

 

informuje o zakwalifikowaniu się do projektu Erasmus+ następujących uczniów:

 

Pozostałe osoby ubiegające się o udział w projekcie umieszczone są na liście rezerwowej.