Nowy Erasmus +

Erasmus+Oficjalne wyniki:

https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/komunikat_wyniki_strona_VET_2020-1.pdf

 

Nasza szkoła po raz kolejny wygrała dofinansowanie w ramach projektu Erasmus+!

Nasz projekt został zaakceptowany  w ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ na lata 2020-2022.

 

W tym roku wpłynęły 1035 wnioski, z czego 270  (czyli ok. 26%) zostało zaakceptowanych i  już skierowanych do realizacji, aż 751 wniosków (czyli ok. 72,56 %) jest zaakceptowanych, ale na liście rezerwowej i 14 wniosków (czyli ok. 1,35 %) zostało odrzuconych. Nasz wniosek zajął 85 pozycję. Tytuł projektu: Młody Praktyk w Europie=Sukces w Zawodzie.

 

Projekt rozpocznie się 1 grudnia 2020 roku i potrwa 2 lata. Punktem kulminacyjnym projektu będzie wyjazd na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Sewilli w Hiszpanii. 55 uczniów naszej szkoły wyjedzie w dwóch turach. Ze szkoły będzie im towarzyszyło dwóch opiekunów. Uczniowie będą odbywali praktyki w wyselekcjonowanych zakładach zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Zakwaterowani będą u rodzin goszczących. Wyjazd poprzedzą intensywne przygotowanie językowe oraz kulturowe. Będzie to kurs języka angielskiego, krótki kurs języka angielskiego zawodowego, krótki intensywny kurs języka hiszpańskiego mający na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zwrotami w tym języki jak również i przygotowanie kulturowe do pobytu w Hiszpanii, oraz dodatkowe przygotowanie pedagogiczne. 

 

Aby wziąć udział w projekcie, uczniowie muszą być pełnoletni w momencie rozpoczęcia wyjazdu. W pierwszym roku wyjedzie 25 uczniów a w drugim 30. Erasmus zapewnia pełne finansowanie wyjazdu. Rekrutację do pierwszego etapu czyli 25 uczniów rozpoczniemy 1 grudnia 2020 r. W październiku 2021 r. proces rekrutacji odbędzie się ponownie dla kolejnej grupy 30 uczniów. Będzie trzeba złożyć podanie oraz przejść przez test kwalifikacyjny i rozmowę z języka angielskiego. Kluczowe będą oceny z zeszłego roku szkolnego, zachowanie oraz poziom znajomości języka. Szczegółowy regulamin rekrutacji dostępny będzie na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły. Całkowita wartość projektu to prawie 146000 €. Spotkania dla zainteresowanych uczniów i ich rodziców odbędą się w grudniu 2020 r.

Obecnie pierwszy wyjazd planowany jest na drugą połowę maja 2021 r. a kolejny na maj 2022 r .

 

Cel projektu jest taki, aby absolwent ZS był atrakcyjny na rynku pracy, tzn. przedsiębiorczy, otwarty na inne kultury, znał języki obce, a przede wszystkim, aby był specjalistą w swoim zawodzie. Cały wyjazd będzie w pełni opłacony ze środków Erasmus+ tj. transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz program kulturowy. 

Uczniowie otrzymają certyfikaty i dokumentację potwierdzającą odbyte praktyki i zdobyte umiejętności, co mamy nadzieję, będzie atrakcyjne i ubogaci ich portfolio zawodowe.