Mechatronik

TECHNIK MECHATRONIK

Kierunek objęty patronatem przez firmę Plastica z Frydrychowa oraz przez Firmę BSB Poland z Ciechocina.

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn oraz urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych
Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami.
Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych.
Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych
Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące.
Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny.