Logistyk

TECHNIK LOGISTYK

KIERUNEK POPIERANY PRZEZ FIRMĘ PLASTICA Z FRYDRYCHOWA

Technik logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu
 i komunikacji. Kierunek polecany osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania przedsięwzięć.

Kwalifikacja AU.22 – Obsługa magazynów
Kwalifikacja AU.32 – Organizacja transportu

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przyjmowania
i wydawania towarów z magazynu; 2) przechowywania towarów; 3) prowadzenia dokumentacji magazynowej; 4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych; 
5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

PRACA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej