Hotelarz

Technik hotelarstwa

KIERUNEK OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ PAŁAC ROMANTYCZNY W TURZNIE
ORAZ POLECANY PRZEZ OSADĘ KARBÓWKO W ELGISZEWIE

Technik hotelarstwa udziela informacji turystycznej, przygotowuje oferty hotelowe zgodne z potrzebami gości, sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich i rozliczeniem kosztów pobytu gości.

Kwalifikacja TG.12 – Planowanie i realizacja usług w recepcji. 

Kwalifikacja TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; 2) rezerwowania usług hotelarskich; 
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; 4) przygotowywania jednostek
mieszkalnych do przyjęcia gości; 
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 6) przyjmowania
i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

 

PRACA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA:W zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, w hotelach, seatelach, i innych instytucjach posiadających bazę noclegową,
w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach, w ramach działalności gospodarczej.